10.10. Svjetski dan beskućnika

Svjetski dan beskućnika obilježava se 10. listopada. Kao i proteklih godina, organizacije iz čitavog svijeta, na različite načine, taj dan provode aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti za problematiku beskućništva. Beskućništvo je, nažalost, rastući socijalni problem u Republici Hrvatskoj. Niz različitih životnih okolnosti i problema dovode do beskućništva i ne postoji jedinstvena definicija beskućništva.

O broju beskućnika u Hrvatskoj i pojedinim dijelovima Hrvatske postoje vrlo oskudni podaci, odnosno samo podaci s kojima raspolažu prenoćišta i prihvatilišta.

Procjene o broju beskućnika u RH kreću se  od 1000 do 10 000 ovisno o definiranju pojma beskućnik.

Prema procjeni Hrvatske mreže za beskućnike u RH je oko 2000 apsolutnih beskućnika/ca - ljudi koji nemaju „krov nad glavom“ (nemaju tzv. fizički zaklon), koji spavaju na otvorenom, u vozilima, napuštenim zgradama ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za  stanovanje te preko  10 000 relativnih beskućnika – osoba koje  imaju „krov nad glavom“ (fizički zaklon), ali im nisu osigurani osnovni standardi zdravlja i sigurnosti: adekvatna zaštita od elementarnih nepogoda, pristup pitkoj vodi i sanitarnom čvoru, osobna sigurnost i pravo vlasništva.

Na području Hrvatske još uvijek u pojedinim velikim gradovima i središtima županije ne postoje nikakve usluge i programi za beskućnike, iako im je to zakonska obveza.U posljednje dvije godine, HMB i njene članice posebnu pažnju posvećuju beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem, tzv. skrivenim beskućnicima, razvojem novih i  beskućnicima prilagođenih usluga, koje se pružaju kroz dnevne, poludnevne boravke i terenske usluge.

Najveći broj skrivenih beskućnika je u Zagrebu, u koji dolaze iz drugih područja RH zbog razvijenijih socijalnih usluga za najpotrebitije (Socijalne samoposluge, pučke kuhinje) i u potrazi za poslom, a vidljivo je povećanje i u drugim većim gradovima, poput Splita i Rijeke.

Zbog rastuće potrebe u Gradu Zagrebu, HMB je osnovala Centar za pomoć i podršku beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva i stambenu zajednicu za beskućnike, a prenoćišta u Splitu, Karlovcu, Puli i Kaštelima, dnevne i poludnevne boravke u kojima se beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem pruža pomoć i podrška s ciljem integracije i socijalnog uključivanja.

Navedeni programi se financiraju uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U posljednje vrijeme primjetan je i sve veći broj starijih, radno nesposobnih osoba, osoba sa psihičkim i intelektualnim poteškoćama kojima  prihvatilišta i prenoćišta ne mogu osigurati adekvatnu skrb.

Ove godine posebno ističemo važnost i potrebu  prevencije beskućništva i razvoja preventivnih programa  za koje nam je potrebna pomoć, suradnja i razumijevanje donositelja odluka na svim razinama.

Bolja zakonska rješenja, stambene strategije na svim razinama, razvoj novih, prilagođenih i preventivnih socijalnih usluga za beskućnike, osiguranje smještaja  u socijalnim i zdravstvenim ustanovama osobama kojima prihvatilišta i prenoćišta ne mogu pružiti odgovarajuću skrb, razvijanje modela HOUSING FIRST,  te donošenje   strategija prevencije

beskućništva i borbe protiv beskućništva samo su neki od ciljeva HMB-a u narednom razdoblju, koji mogu doprinijeti zaustavljanju rasta beskućništva

Na kraju, želimo se zahvaliti svim volonterima, suradnicima, donatorima, zaposlenicima i svima drugim dionicima koji svakodnevno ulažu velike napore kako nitko ne bi bio gladan, nitko bez krova nad glavom i nitko bez podrške.

Povodom Svjetskog dana beskućnika, ove godine organiziramo Nacionalni susret o beskućnicima u Šibeniku, 10.10.2018. godine. Domaćin susreta je Caritas Šibenske biskupije.