Hrvatska mreža za beskućnike

Nitko gladan, nitko bez krova nad glavom i nitko bez podrške.

Cilj:

- okupljanje i povezivanje svih pravnih i fizičkih osoba zainteresiranih za rad na unapređenju skrbi o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana
- promicanje prava beskućnika,
- aktivno, kontinuirano i sustavno zajedničko djelovanje radi uspostave trajnog foruma za zagovaranje prava beskućnika i interesa pravnih osoba koje skrbe o njima.


Hrvatska mreža za beskućnike provodi aktivnosti:

- zastupanje interesa članova, pravnih osoba koje skrbe o beskućnicima pred tijelima državne uprave i područne i lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj:
- poticanje razmjene iskustava i dobre prakse među članovima;
- organiziranje i sudjelovanje u raspravama, davanje mišljenja i prijedloge o zakonima kojima se uređuje skrb o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana;
- organiziranje savjetovanja, seminara i radionica o svim pitanjima od značaja za beskućnike i slične socijalno isključene skupine građana;
- informiranje članova o planiranim, predloženim ili usvojenim izmjenama zakonodavstva;
- informiranje javnosti o radu Mreže, primjerima dobre prakse u radu s beskućnicima te o drugoj tematici od neposrednog utjecaja na skrb o beskućnicima;
- poticanje stručnih i znanstvenih istraživanja i objavljivanja radova od značaja i interesa za skrb o beskućnicima i članove, pravne osobe;
- promicanje interesne posebnosti članica, pravnih osoba u poslovima koji se odnose na skrb o beskućnicima;
- stručna i pravna pomoć u ostvarivanju zakonskih prava beskućnika i članova, pravnih osoba;
- davanje prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja u području stanja skrbi o beskućnicima te provođenja aktivnosti usmjerenih na njihovu dobrobit;
– iniciranje unapređivanja svih oblike socijalne skrbi koji doprinose skrbi o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana
– borba protiv stigmatizacije beskućnika;
– izrada i provedba projekata koji su od interesa za skrb o beskućnicima i članice Mreže, pravne osobe;
– stručna pomoć pri osnivanju novih prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike na području Hrvatske;
- ostvarivanje stručne suradnje s inozemnim sličnim organizacijama;
- obavljanje i drugih poslove korisnih za članove, beskućnike i slične socijalno isključene skupine građana.


Hrvatska mreža za beskućnike
Zagreb, Ilica 223
OIB: 53916061811
Maticni broj: 4027949

Žiro račun: Zagrebacka banka
2360000 - 1102347110
IBAN: HR6823600001102347110

Predsjedništvo:
- Drago Lelas, predsjednik
- Vilma Mlinarić, dopredsjednica
- Zvonko Mlinar, dopredsjednik

Članovi izvršnog odbora:
- Drago Lelas, Split
- Vilma Mlinarić, Rijeka
- Zvonko Mlinar, Zagreb
- Petar Banić, Karlovac
- Helena Babić, Pula
- Jasmina Zloković, Rijeka
- Ivo Puljek, Split ( Zadar )

Nadzorni odbor:
- Nikola Dugandžić, Varaždin
- Josip Ainrih Matić, Zagreb
- Danijela Vidić, Zagreb

Godišnja članarina:
- za fizičke osobe: 60,00 kn
- za pravne osobe: 1.200,00 kn